แผนที่ดอยช้างฮิลล์รีสิร์ท

แบบฟอร์มติดต่อสอบถาม

    การเดินทางมา ดอยช้างฮิลล์ รีสอร์ท เชียงราย

    1) รถโดยสารประจำทางจากที่ว่าการอำเภอแม่สรวย-ดอยช้าง ระยะทางประมาณ 24 กิโลเมตร ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 40 นาที
    2) รถยนต์ส่วนตัว เริ่มจากแยกถนนแม่สรวย-บ้านตีนดอย เลี้ยงขวาตามถนนโรงพยาบาลชุมชน (บ้านตีนดอย-บ้านใหม่หมอกจ๋าม) เลี้ยวขวาไปตามถนนบ้านแสนเจริญ-ดอยลาน-ดอยช้าง ระยะทาง 22 กิโลเมตร