ห้องช้างป่า

ห้องเตียงเดี่ยว Double Room ตกแต่งด้วยไม้ไผ่ให้ความเป็นธรรมชาติ ตั้งอยู่สูงที่สุดในบรรดาห้องพักต่าง ๆ สามารถมองเห็นวิวธรรมชาติได้ชัดเจน ป่าเขาและค่อนข้างเป็นส่วนตัว

พักได้ ราคา Low Season ราคา High Season
2-3 ท่าน 1,000 บาท 1,000-1,500 บาท