ดอยช้างฮิลล์ รีสอร์ท เชียงราย

74 หมู่ที่ 26 บ้านดอยช้าง ตำบลวาวี อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย 57180 ประเทศไทย

090-319 9577

info@doichanghill.com

การเดินทาง

  • รถโดยสารประจำทางจากที่ว่าการอำเภอแม่สรวย-ดอยช้าง ระยะทางประมาณ 24 กิโลเมตร ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 40 นาที
  • รถยนต์ส่วนตัว เริ่มจากแยกถนนแม่สรวย-บ้านตีนดอย เลี้ยงขวาตามถนนโรงพยาบาลชุมชน (บ้านตีนดอย-บ้านใหม่หมอกจ๋าม) เลี้ยวขวาไปตามถนนบ้านแสนเจริญ-ดอยลาน-ดอยช้าง ระยะทาง 22 กิโลเมตร

7 + 10 =